„Žaliosios mitybos“ stovykla – ritritas (liepos 5-9)